Konakt

*
*
*

Wypełniając formularz kontaktowy przyjmujesz do wiadomości, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez NICETIMEIDEA na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako Administratora Danych Osobowych.

O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, dane osobowe wprowadzane przez formularz będą przetwarzane przez NICETIMEIDEA w celu wystosowania odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz prowadzenia ewentualnej korespondencji.

Wypełniając formularz przyjmuje do wiadomości, że:

  • wypełnienie formularza danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korespondencji .
  • Zgodnie z polskim prawem Masz prawo do:
    • dostęp do danych dotyczących Twojej osoby
    • zmiany danych dotyczących Twojej osoby
    • żądać zawieszenia przetwarzania danych poprzez usunięcie danych osobowych.

Użytkownik może skorzystać z prawa przez złożenie i wysłanie wniosku w formie pisemnej na adres:
"NICETIMEIDEA"
ŚWIĄTNIKI DOLNE 49
32-420 GDÓW
POLSKA

Contact image